Công trình

Lắp đặt bàn thí nghiệm tủ lưu mẫu Cục dữ trự Nhà nước Kv TP. HCM

1. Giới thiệu

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính. Cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của pháp luật, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh có các quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền:
- Trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ được Chính phủ giao.
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện dự trữ nhà nước tại địa phương.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao.
Nghĩa vụ:
Chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ chính sau:

Quản lý, bảo quản, sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện dự trữ quốc gia tại địa phương.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao.

Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ sau:

Quản lý, bảo quản, sử dụng các loại hàng dự trữ quốc gia được Chính phủ giao tại địa phương theo quy định của pháp luật.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện dự trữ quốc gia tại địa phương.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao.

Trong thực tế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của thành phố. Cục đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong việc quản lý, bảo quản, sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Cục cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện dự trữ quốc gia tại địa phương.

Một số hoạt động nổi bật của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua bao gồm:

Thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ thiên tai, bão lũ.
Thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh là một đơn vị quan trọng trong hệ thống dự trữ quốc gia của Việt Nam. Cục đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Hình ảnh cung cấp lắp đặt bàn thí nghiệm, tủ lưu mẫu cho Cục Dự trữ Nhà nước KV Tp. HCM

Lắp đặt bàn thí nghiệm tủ lưu mẫu Cục dữ trự Nhà nước Kv TP. HCM
Lắp đặt bàn thí nghiệm tủ lưu mẫu Cục dữ trự Nhà nước Kv TP. HCM

3. Liên hệ báo giá cung cấp bàn thí nghiệm, tủ kệ phòng thí nghiệm cho đơn vị cơ quan của bạn

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LÝ SƠN SA KỲ

Office: 162 Đường số 2, Vạn Phúc City, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: 028 36 36 34 76
ĐT: 0931 458 247 (Mr Thịnh)
Email: huynhthinh@lysonsakylab.vn
huynhthinh@lysonsaky.com
lysonsakylab@gmail.com
Website: http://lysonsaky.com.vnCác tin khác

facebook
Zalo
Zalo