Công trình

Thi công nội thất Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu

Thi công nội thất Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 

1. Giới thiệu

Quyết định 37/2004/QĐ-BNN ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật. Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II.

Theo Quyết định này, Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II là đơn vị sự nghiệp về kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ sau:

Thực hiện kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Bảo vệ thực vật giao.

Trung tâm có quyền hạn sau:

Yêu cầu chủ hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan, các tổ chức, cá nhân khác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;
Thực hiện kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, phân tích, xét nghiệm hàng hóa nhập khẩu;
Xử lý vi phạm hành chính về kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật;
Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có cơ cấu tổ chức gồm:

- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ;
- Các đơn vị trực thuộc.
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Quyết định 37/2004/QĐ-BNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II là một bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, bảo vệ an ninh sinh vật quốc gia, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Dưới đây là một số ý nghĩa của việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II:

- Tăng cường năng lực kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bảo vệ an ninh sinh vật quốc gia.
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng và môi trường.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, bảo vệ an ninh sinh vật quốc gia.

Địa chỉ: 28 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Hình ảnh Thi công nội thất Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 

Xem thêm hình ảnh Thi công nội thất phòng lab Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II

Thi công nội thất Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu
Thi công nội thất Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 

3. Liên hệ thiết kế thi công nội thất Trung tâm Kiểm dịch của bạn

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LÝ SƠN SA KỲ

Office: 162 Đường số 2, Vạn Phúc City, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: 028 36 36 34 76
ĐT: 0931 458 247 (Mr Thịnh)
Email: huynhthinh@lysonsakylab.vn
huynhthinh@lysonsaky.com
lysonsakylab@gmail.com
Website: http://lysonsaky.com.vn

 


Các tin khác

facebook
Zalo
Zalo