Công trình

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty FIRST TEAM (VIETNAM) GARMENT

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty FIRST TEAM (VIETNAM) GARMENT

Ngày Đăng : 19/04/2021 - 4:29 PM
Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty FIRST TEAM (VIETNAM) GARMENT

65

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Ngày Đăng : 17/04/2021 - 2:16 PM
Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

56

Thi công nội thất phòng thí nghiệm kiểm màu chỉ may công nghiệp American & Efird Việt Nam

Thi công nội thất phòng thí nghiệm kiểm màu chỉ may công nghiệp American & Efird Việt Nam

Ngày Đăng : 17/04/2021 - 2:13 PM
Thi công nội thất phòng thí nghiệm kiểm màu chỉ may công nghiệp American & Efird Việt Nam

57

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty sản xuất mực in Great World Ink

Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty sản xuất mực in Great World Ink

Ngày Đăng : 17/04/2021 - 2:11 PM
Thi công lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm Công ty sản xuất mực in Great World Ink

58

Thi công lắp đặt nội thất phòng kiểm định Nhà Máy Sữa Bò Tươi Long Thành

Thi công lắp đặt nội thất phòng kiểm định Nhà Máy Sữa Bò Tươi Long Thành

Ngày Đăng : 17/04/2021 - 2:10 PM
Thi công lắp đặt nội thất phòng kiểm định Nhà Máy Sữa Bò Tươi Long Thành

51

Thi công lắp đặt nội thất phòng hóa nghiệm Công ty Paihong Việt Nam

Thi công lắp đặt nội thất phòng hóa nghiệm Công ty Paihong Việt Nam

Ngày Đăng : 17/04/2021 - 2:06 PM
Thi công lắp đặt nội thất phòng hóa nghiệm Công ty Paihong Việt Nam

63

Thi công lắp đặt nội thất phòng lab trung tâm R&D Nanpao Material Việt Nam

Thi công lắp đặt nội thất phòng lab trung tâm R&D Nanpao Material Việt Nam

Ngày Đăng : 17/04/2021 - 2:02 PM
Hình ảnh thực tế sau khi thi công lắp đặt nội thất phòng lab trung tâm R&D Nanpao Material Việt Nam

61

Thi công lắp đặt bàn giao nội thất phòng thí nghiệm công ty Lavifood

Thi công lắp đặt bàn giao nội thất phòng thí nghiệm công ty Lavifood

Ngày Đăng : 17/04/2021 - 1:48 PM
Thi công lắp đặt bàn giao nội thất phòng lab công ty chuyên sơ chế, sản xuất, chế biến các loại trái cây rau củ và các nông sản chất lượng cao Lavifood

58

Bàn giao nội thất phòng thí nghiệm công ty quận 2

Bàn giao nội thất phòng thí nghiệm công ty quận 2

Ngày Đăng : 16/10/2020 - 5:11 PM
Bàn giao nội thất phòng thí nghiệm công ty quận 2

283

Bàn giao nội thất phòng thí nghiệm mỹ phẩm ở Vĩnh Long ngày 16 tháng 9 năm 2020

Bàn giao nội thất phòng thí nghiệm mỹ phẩm ở Vĩnh Long ngày 16 tháng 9 năm 2020

Ngày Đăng : 16/10/2020 - 4:25 PM
Thành quả sau khi thi công công trình phòng thí nghiệm mỹ phẩm ở Vĩnh Long

288

facebook