Công trình

Lắp đặt bàn thí nghiệm Lab phụ gia phân bón thuốc BVTV Tegox

Lắp đặt bàn thí nghiệm Lab phụ gia phân bón thuốc BVTV Tegox

Ngày Đăng : 27/10/2023 - 2:30 PM
Lắp đặt bàn thí nghiệm Lab phụ gia phân bón thuốc BVTV Tegox

142

Lắp đặt bàn thí nghiệm cho Food Lab SGS

Lắp đặt bàn thí nghiệm cho Food Lab SGS

Ngày Đăng : 27/10/2023 - 11:08 AM
Lắp đặt bàn thí nghiệm cho Food Lab SGS

146

Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm mỹ phẩm La Vita

Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm mỹ phẩm La Vita

Ngày Đăng : 26/10/2023 - 4:17 PM
Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm mỹ phẩm La Vita

114

Cung cấp bàn thí nghiệm chữ L cho nước rửa chén Mỹ Hảo

Cung cấp bàn thí nghiệm chữ L cho nước rửa chén Mỹ Hảo

Ngày Đăng : 26/10/2023 - 3:49 PM
Cung cấp bàn thí nghiệm chữ L cho nước rửa chén Mỹ Hảo

137

Lắp đặt bàn xét nghiệm Trung tâm xét nghiệm y học Gentis

Lắp đặt bàn xét nghiệm Trung tâm xét nghiệm y học Gentis

Ngày Đăng : 26/10/2023 - 2:30 PM
Lắp đặt bàn xét nghiệm Trung tâm xét nghiệm y học Gentis

103

Lắp đặt bàn xét nghiệm Phòng xét nghiệm Châu Âu Eurolab

Lắp đặt bàn xét nghiệm Phòng xét nghiệm Châu Âu Eurolab

Ngày Đăng : 26/10/2023 - 11:13 AM
Lắp đặt bàn xét nghiệm Phòng xét nghiệm Châu Âu Eurolab

148

Thi công cải tạo phòng thí nghiệm First Solar

Thi công cải tạo phòng thí nghiệm First Solar

Ngày Đăng : 26/10/2023 - 8:26 AM
Thi công cải tạo phòng thí nghiệm First Solar

145

Lắp đặt bàn đặt máy cho Trung tâm kiểm định Bureau Veritas

Lắp đặt bàn đặt máy cho Trung tâm kiểm định Bureau Veritas

Ngày Đăng : 25/10/2023 - 4:22 PM
Lắp đặt bàn đặt máy cho Trung tâm kiểm định Bureau Veritas

129

Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm mỹ phẩm Rucos

Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm mỹ phẩm Rucos

Ngày Đăng : 24/10/2023 - 4:35 PM
Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm mỹ phẩm Rucos

128

Lắp đặt bàn thí nghiệm cho phòng thí nghiệm thực phẩm Olam Group

Lắp đặt bàn thí nghiệm cho phòng thí nghiệm thực phẩm Olam Group

Ngày Đăng : 24/10/2023 - 3:11 PM
Lắp đặt bàn thí nghiệm cho phòng thí nghiệm thực phẩm Olam Group

154

facebook
Zalo
Zalo