Công trình

Lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm BV Chợ Rẫy

Lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm BV Chợ Rẫy

Ngày Đăng : 13/10/2023 - 7:50 PM
Lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm BV Chợ Rẫy

130

Lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm BV Nhi đồng 1

Lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm BV Nhi đồng 1

Ngày Đăng : 06/10/2023 - 8:29 AM
Lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm BV Nhi đồng 1

148

Lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm Bệnh viện European Wellness Việt Nam

Lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm Bệnh viện European Wellness Việt Nam

Ngày Đăng : 05/10/2023 - 2:47 PM
Lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm Bệnh viện European Wellness Việt Nam

194

Thi công lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm Bệnh viện Hùng Vương

Thi công lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm Bệnh viện Hùng Vương

Ngày Đăng : 05/10/2023 - 1:36 PM
Thi công lắp đặt nội thất phòng xét nghiệm Bệnh viện Hùng Vương

125

Lắp đặt bàn thí nghiệm Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

Lắp đặt bàn thí nghiệm Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

Ngày Đăng : 04/10/2023 - 8:50 AM
Lắp đặt bàn thí nghiệm Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

165

Cung cấp nội thất phòng thí nghiệm quan trắc môi trường Bình Dường

Cung cấp nội thất phòng thí nghiệm quan trắc môi trường Bình Dường

Ngày Đăng : 03/10/2023 - 2:19 PM
Cung cấp nội thất phòng thí nghiệm quan trắc môi trường Bình Dường

137

Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm DKSH Việt Nam

Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm DKSH Việt Nam

Ngày Đăng : 02/10/2023 - 6:19 PM
Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm DKSH Việt Nam

166

Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm lốp xe Kumho Tire

Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm lốp xe Kumho Tire

Ngày Đăng : 02/10/2023 - 3:52 PM
Lắp đặt nội thất phòng thí nghiệm lốp xe Kumho Tire

182

Lắp đặt bàn thí nghiệm VyVy Hair Care Aquarius Cosmetics

Lắp đặt bàn thí nghiệm VyVy Hair Care Aquarius Cosmetics

Ngày Đăng : 30/09/2023 - 8:36 AM
Lắp đặt bàn thí nghiệm VyVy Hair Care Aquarius Cosmetics

193

Lắp đặt bàn xét nghiệm Trung tâm nội soi và chẩn đoán bệnh lý Doctor Check

Lắp đặt bàn xét nghiệm Trung tâm nội soi và chẩn đoán bệnh lý Doctor Check

Ngày Đăng : 27/09/2023 - 5:06 PM
Lắp đặt bàn xét nghiệm Trung tâm nội soi và chẩn đoán bệnh lý Doctor Check

174

facebook
Zalo
Zalo